[معرفی]

شرکت مهندسین مشاور عمران طریقت

مهندسین مشاور عمران طریقت متشکل از چندین نفر مهندس نقشه بردار با بیش از 20 سال سابقه می باشد که در سال 1382 اقدام به تاسیس این مجموعه نمودند . اهداف و وظایف اصلی این مشاور همگام با توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی , مطابق با مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل رسیده است و به ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع و با کیفیت مطلوب در زمینه کلیه امور مرتبط با نقشه برداری , ژئودزی , فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات جغرافیائی و انجام طرحهای مطالعاتی و اجرائی متعدد در سطح کشور پرداخته است

50

مشتریان

20 سال

تجربه

39

پروژه های انجام شده

[خدمات]

شرکت مهندسین مشاور عمران طریقت

دارنده گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های نقشه برداری زمینی و میکروژئودزی و GIS

خدمات مهندسی نقشه برداری و ژئودزی

خدمات مهندسی نقشه برداری و ژئودزی

انجام عملیات لیزر اسکنر هوایی و تهیه نقشه های توپوگرافی – ایجاد ایستگاه دائمیGPS RTK – ایجاد شبکه های نقاط مختصات دار GPS -مطالعات امکان سنجی برای احداث شبکه های آبیاری و زهکشی – مطالعات مربوط به نشست منطقه در اثر استخراج آبهای زیر زمینی – تهیه نقشه های مربوط به کانال ها وزهکشهای شبکه های آبیاری ,جهت طرح توسعه آنها – تهیه نقشه جهت مطالعات حریم و بستر رودخانه ها – نقشه برداری جهت تکمیل مطالعات مربوط به سدها

خدمات مهندسی فتوگرامتری

انجام عملیات عکسی به منظور تهیه نقشه ها با استفاده از عکس های هوائی – تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاسهای مختلف با استفاده از نرم افزار ParadEyes و نرم افزار های فتو گرامتری رقومی – بروز رسانی , ساماندهی و غنی سازی نقشه های شهری – انجام عملیات کارتو گرافی نقشه های شهری , زراعی و کوهستانی در مقیاسهای مختلف

خدمات مهندسی فتو گرامتری
خدمات مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیائی

خدمات مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیائی

تولید سامانه و نرم افزار GIS سه بعدی مبتنی بر تصاویر و ویدئوهای پانورامای سه بعدی مختصات دار (سامانه فرادیدار) برای اولین بار در کشور و منطقه خاورمیانه. ساماندهی , مدیریت , تحلیل و پردازش اطلاعات نقشه ای و توصیفی در محیطهای سیستمهای اطلاعات جغرافیائی با استفاده از نرم افزارهای GIS و CAD وپشتیبانی سیستم نرم افزار و نقشه ها